C C C C A+ A A- X

УКАЗАНИЯ КЪМ Т. 8.4. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ №192/13.05.2020 Г. НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД-ПАЗАРДЖИК.

Дата на публикуване 15 май 2020 Последна редакция 15 май 2020 Новини Отпечатай

Препоръчва се на страните, техните пълномощници/процесуални представителни и вещите лица за периода от 14.05.2020г. до 14.06.2020г. да извършват справки по дела по телефоните, обявени на сайта на Окръжен съд-Пазарджик и Районен съд - Пазарджик или по електронен път на електронния адрес на Окръжен съд-Пазарджик и Районен съд - Пазарджик.

         При невъзможност за изпълнение на горното, то справки по висящи и приключили граждански, наказателни, изпълнителни и архивни дела - посредством физически достъп до тях - ще се извършват всеки ден от 13.30 ч. до 16.30 ч. в зала №3 на Съдебната палата след подадена заявка / по утвърден образец / най-късно до 11,30 ч. на съответния ден и съобразно изготвен график за достъп. Заявките се подават чрез електронните пощи на Окръжен съд-Пазарджик и Районен съд - Пазарджик или в Информационен център в Съдебната палата. В заявката се посочва телефон и/или имейл на заявителя, посредством които да бъде уведомен за дата и час, когато ще му бъде предоставен достъп. При пропускане на датата и/или часа за достъп се подава нова заявка. В заявката се посочва и времето, за което се иска физически достъп до дело, но не повече от 30 мин. на дело.

         Подадените до 11.30 ч. на съответния ден заявки - на Информационен център в Съдебната палата, по електронната поща на Районен съд - Пазарджик или по телефон - незабавно се предават от служителя, който ги е приел, на системния администратор/за Окръжен съд-Пазарджик/ и на служител "Човешки ресурси"/за РС-Пазарджик/, които изготвя график за достъп най-късно до 13.00 ч на съответния ден. Графикът се предава незабавно на служителите в Информационен център, който незабавно уведомяват лицата, подали заявка, на посочения от тях телефон или имейл за определената им дата, час и времетраене на достъпа.

         При подаване на заявка по телефона заявлението се попълва от служителя, който я е приел.

         Графикът се предава и в съответното деловодство, които до 13.30 ч. на съответния ден осигуряват наличието на посочените дела в зала №3 на съдебната палата.


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация