C C C C A+ A A- X

Организация на работа в Районен съд - Пазарджик в условията на въведени временни противоепидемиологични мерки на територията на Република България, считано от 01.06.21г до 31.07.21г.

Дата на публикуване 8 юни 2021 Последна редакция 8 юни 2021 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД № 580/07.06.2021Г.

 

На основание чл. 80 от ЗСВ във връзка с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21/01.06.2021 г. и с оглед организацията на работа в Районен съд - Пазарджик от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г. вкл.

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Отменям заповед № 327 от 14.05.2020г. в частта по т.4, т.5, т.6, т.8, т. 12, т. 13, т. 14 с изключение на абзац първи, т. 15, т.20, т.21.
  2. Удължавам действието на заповед № 327 от 14.05.2020г. до 31.07.2021 г. в частта по т.2, т.З, т.7, т.9 - с изключение на изр.второ от абзац втори и абзац трети, т. 10, т. 11, т. 14 - абзац първи, т. 16, т. 17.
  3. Допълвам абзац първи на т. 14 от заповед № 327 до 31.07.2021г. в следния смисъл: При невъзможност за извършване на справки по дела по телефоните или по електронен път на електронния адрес, обявени на сайта на Районен съд - Пазарджик то справките да се извършват в съответните деловодства, като се допускат не повече от две лица със защитни маски и при спазване на дистанция най-малко 1,5 м. помежду им.
  4. Отменям заповед № 348 от 15.05.2020г.
  5. Удължавам действието на заповед № 293 от 25.03.2020г. до 31.07.2021г.

 

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители за сведение и изпълнение, да се публикува на официалната електронна страница на Районен съд - Пазарджик и да се постави на видно място в Информационен център на Съдебна палата - Пазарджик.

 

Копие от заповедта да бъде изпратено на електронния адрес на сектор „Връзки с обществеността" към ВСС: pkp@vss.justice.bg, като се приложи линк към съобщението, публикувано на интернет страницата на съда.

 

  

   АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД

ПАЗАРДЖИК:  /п/

                                                   /Веселка Златева/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация