C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 3 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 4 - вх.№ /дата

Елена Съловска

Съдебен деловодител

40/04.06.2018г.

1/17.05.2018г.

   

Карамфилка Бонджова

Съдебен статистик

35/01.06.2018г.

2/17.05.2018г.

   

Мариана Тинчева

Съдебен деловодител

19/31.05.2018г.

3/17.05.2018г.

   

Христинка Бизева

Човешки ресурси

13/31.05.2018г.

4/17.05.2018г.

35/29.05.2018г.

 

 

Росица Караджова

Съдебен секретар

18/31.05.2018г.

5/17.05.2018г.

   

Анна Божкова

Административен секретар

11/31.05.2018г.

6/18.05.2018г.

   

Мария Панчева

Съдебен деловодител

41/04.06.2018г.

7/18.05.2018г.

   

Радка Цинцарова

Съдебен деловодител

33/01.06.2018г.

8/18.05.2018г.

   

Огняна Фурнаджиева

Съдебен секретар

34/01.06.2018г.

9/18.05.2018г.

   

Соня Моллова

Съдебен секретар

43/05.06.2018г.

10/18.05.2018г.

   

Ива Чавдарова

Съдебен секретар

38/04.06.2018г.

11/18.05.2018г.

   

Елена Пенова

Съдебен секретар

49/06.06.2018г.

12/18.05.2018г.

   

Стоянка Матеева

Съдебен деловодител

51/08.06.2018г.

13/18.05.2018г.

   

Гинка Тахтакова

Съдебен деловодител

1/30.05.2018г.

14/18.05.2018г.

   

Иванка Панчева

Съдебен секретар

24/31.05.2018г.

15/18.05.2018г.

   

Десислава Буюклиева

Съдебен секретар

45/05.06.2018г.

16/18.05.2018г.

   

Цветанка Куленска

Съдебен деловодител

2/30.05.2018г.

17/21.05.2018г.

   

Цветелина Попова

Съдебен деловодител

20/31.05.2018г.

18/21.05.2018г.

   

Стоилка Гацева

Съдебен деловодител

5/30.05.2018г.

19/21.05.2018г.

   

Христина Велчева

Съдебен секретар

42/05.06.2018г.

20/21.05.2018г.

   

Стоянка Миладинова

Съдебен секретар

10/31.05.2018г.

21/21.05.2018г.

   

Росица Димитрова

Съдебен секретар

17/31.05.2018г.

54/15.11.2018г.

22/22.05.2018г.

   

Магдалена Чочева

Съдебен деловодител

44/04.06.2018г.

23/22.05.2018г.

   

Христина Димитрова

Съдебен деловодител

28/31.05.2018г.

24/22.05.2018г.

   

Станка Керемекчиева

Съдебен секретар

3/30.05.2018г.

25/23.05.2018г.

   

Албена Терзова

Съдебен деловодител

23/31.05.2018г.

26/23.05.2018г.

   

Светослав Илиев

Системен администратор

50/06.06.2018г.

27/23.05.2018г.

   

Десислава Чомпалова

Съдебен секретар

4/30.05.2018г.

28/25.05.2018г.

   

Лидия Михова

Главен счетоводител

14/31.05.2018г.

29/25.05.2018г.

   

Мария Кузева

Съдебен секретар

6/30.05.2018г.

30/28.05.2018г.

   

Величка Илиева

Съдебен деловодител - регистратура

37/01.06.2018г.

31/28.05.2018г.

   

Гинка Анчева

Съдебен деловодител - регистратура

36/01.06.2018г.

32/28.05.2018г.

   

Кристина Димитрова

Съдебен деловодител

32/01.06.2018г.

33/29.05.2018г.

   

Наталия Димитрова

Съдебен секретар

16/31.05.2018г.

34/29.05.2018г.

   

Боряна Грозданова

Съдебен деловодител

48/05.06.2018г.

36/29.05.2018г.

   

Йорданка Захариева

Съдебен архивар

46/05.06.2018г.

37/29.05.2018г.

   

Пенка Петракова

Съдебен секретар

47/05.06.2018г.

38/29.05.2018г.

   

Ивелина Фолева

Съдебен деловодител

7/30.05.2018г.

39/30.05.2018г.

   

Дияна Влъчкова

Съдебен деловодител

30/01.06.2018г.

40/30.05.2018г.

   

Таня Тодорова

Съдебен деловодител

29/01.06.2018г.

41/30.05.2018г.

   

Радка Иванова

Призовкар

22/31.05.2018г.

42/30.05.2018г.

   

Елена Стойчева

Призовкар

21/31.05.2018г.

43/30.05.2018г.

   

Младен Младенов

Призовкар

26/31.05.2018г.

44/30.05.2018г.

   

Димитрийка Котова

Призовкар

25/31.05.2018г.

45/30.05.2018г.

   

Галя Пильова

Съдебен деловодител

31/01.06.2018г.

46/30.05.2018г.

   

Емилия Йовчева

Счетоводител

12/31.05.2018г.

47/31.05.2018г.

   

Славка Пискова

Куриер-чистач

8/31.05.2018г.

     

Недка Узунова

Куриер-чистач

9/31.05.2018г.

     

Емилия Дамбарова

Касиер-счетоводител

15/31.05.2018г.

     

Георги Смиленов

Шофьор-домакин

27/31.05.2018г.

     

Славка Йорданова

Куриер-чистач

39/04.06.2018г.

     

Силвия Млеканова

Съдебен секретар

52/08.11.2018г.

49/21.11.2018г.

   

Петя Пецанова

Съдебен деловодител

53/13.11.2018г.

48/21.11.2018г.

   

Надя Близнакова

Съдебен деловодител

55/03.12.2018г.

1/02.01.2019г.

   

Мария  Вачкова- Колева

Съдебен секретар

 

09.07.2019

   

Мирослава Савова

Съдебен деловодител

 

02.09.2019

   

Мария  Пенчева

Съдебен деловодител

05.12.2019

12.12.2019

   

Марина Радева

Съдебен деловодител

 

30.01.2020

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

Забележка: Всички задължени лица по силата на Параграф 2, ал. 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ служители в Районен съд - Пазарджик са подали в срок декларации по чл. 35, ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕПОДАЛИ В СРОК ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВИД НА НЕПОДАДЕНАТА В СРОК ДЕКЛАРАЦИЯ

Гинка Тахтакова

Съдебен деловодител

чл. 35, ал.1, т. 2  вр. чл. 38, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация