C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

 

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 3 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 4 - вх.№ /дата

Карамфилка Бонджова

Съдебен статистик

35/01.06.2018г.

2/17.05.2018г.

   

Христинка Бизева

Човешки ресурси

13/31.05.2018г.

4/17.05.2018г.

 

 

Росица Караджова

Съдебен секретар

18/31.05.2018г.

5/17.05.2018г.

   

Анна Божкова

Съдебен администратор

14/15.11.2022г.

01/16.01.2023г.

8/29.11.2022г.

   

Мария Панчева

Съдебен деловодител

41/04.06.2018г.

7/18.05.2018г.

   

Соня Захариева

Съдебен секретар

43/05.06.2018г.

10/18.05.2018г.

   

Ива Чавдарова

Съдебен секретар

38/04.06.2018г.

11/18.05.2018г.

   

Елена Пенова

Съдебен секретар

49/06.06.2018г.

12/18.05.2018г.

   

Стоянка Матеева

Съдебен деловодител

51/08.06.2018г.

13/18.05.2018г.

   

Иванка Панчева

Съдебен секретар

24/31.05.2018г.

15/18.05.2018г.

   

Десислава Буюклиева

Съдебен секретар

45/05.06.2018г.

16/18.05.2018г.

   

Цветанка Куленска

Съдебен деловодител

2/30.05.2018г.

17/21.05.2018г.

   

Цветелина Попова

Съдебен деловодител

20/31.05.2018г.

18/21.05.2018г.

   

Христина Велчева

Съдебен секретар

42/05.06.2018г.

20/21.05.2018г.

   

Стоянка Миладинова

Съдебен секретар

10/31.05.2018г.

21/21.05.2018г.

   

Христина Димитрова

Съдебен деловодител

28/31.05.2018г.

24/22.05.2018г.

   

Станка Керемекчиева

Съдебен секретар

3/30.05.2018г.

25/23.05.2018г.

   

Албена Терзова

Съдебен деловодител

23/31.05.2018г.

26/23.05.2018г.

   

Величка Илиева

Съдебен деловодител - регистратура

37/01.06.2018г.

31/28.05.2018г.

   

Гинка Анчева

Съдебен деловодител - регистратура

36/01.06.2018г.

32/28.05.2018г.

   

Наталия Димитрова

Съдебен секретар

16/31.05.2018г.

34/29.05.2018г.

   

Боряна Грозданова

Съдебен деловодител

48/05.06.2018г.

36/29.05.2018г.

   

Пенка Петракова

Съдебен секретар

47/05.06.2018г.

38/29.05.2018г.

   

Ивелина Фолева

Съдебен деловодител

7/30.05.2018г.

39/30.05.2018г.

   

Дияна Влъчкова

Съдебен деловодител

30/01.06.2018г.

40/30.05.2018г.

   

Таня Тодорова

Съдебен деловодител

29/01.06.2018г.

41/30.05.2018г.

   

Радка Иванова

Призовкар

22/31.05.2018г.

42/30.05.2018г.

   

Елена Стойчева

Призовкар

14.07.2020

43/30.05.2018г.

   

Галя Пильова

Съдебен деловодител

31/01.06.2018г.

46/30.05.2018г.

   

Емилия Йовчева

Счетоводител

12/31.05.2018г.

47/31.05.2018г.

   

Славка Пискова

Куриер-чистач

8/31.05.2018г.

     

Недка Узунова

Куриер-чистач

9/31.05.2018г.

     

Георги Смиленов

Шофьор-домакин

27/31.05.2018г.

     

Мирослава Савова

Съдебен деловодител

05.08.2019

02.09.2019

   

Мария  Пенчева

Съдебен деловодител

14.07.2020

12.12.2019

   

Марина Радева

Съдебен деловодител

14.07.2020

30.01.2020

   
Марияна Димитрова

Системен администратор

15.01.2021

29.06.2020

   
Елена Благова

Призовкар

14.07.2020

27.03.2020

   

Христина Топчиева

Съдебен деловодител

15.01.2021

21.10.2020

   

Десислава Лазарова

Съдебен деловодител

17.05.2021

11.01.2021

   

Ангел Гърев

Призовкар

10.09.2019

4/26.09.2019

   

Радина Котова

Призовкар

10.09.2019

5/26.09.2019

   

Надежда Попова

Съдебен деловодител

17.05.2021

11.01.2021

   

Катя Плачкова

Главен счетоводител

15.12.2020

21.01.2021

   

Георги Данчев

Системен администратор

4/01.02.2021

4/22.02.2021

   

Мая Владова

Съдебен секретар

17.05.2021

22.04.2021

   

Атанаска Въргова

Куриер-чистач

07.06.2021

 

   

Марина Попова

Съдебен архивар

01.09.2021

01.03.2022

26.10.2021

   

Даниела Мурджева

Съдебен секретар

01.12.2021

01.03.2022

13.12.2021

   

Миряна Стойнова

Административен секретар

01.03.2022

08.04.2022

1/21.03.2022

   

Виолета Готева

Съдебен помощник

08.04.2022

2/06.12.2022

   
Елена Петричева

Съдебен помощник

08.04.2022

3/06.12.2022

   
Мария Чамова

Съдебен секретар

03.05.2022

07.07.2022

4/06.12.2022

   
Лия Георгиева

Съдебен помощник

25.05.2022

 

   
Марияна Ангелова Пачева

Съдебен деловодител

08.07.2022

 

   
Мариела Пламенова Илиева

Съдебен секретар

11.07.2022

14.09.2022

12.07.2022

   
Силвия Куртакова

Съдебен деловодител

2/16.01.2023

9/23.12.2022

   
Димитрия Павлова

Съдебен деловодител

3/06.01.2023

1/20.02.2023

   

 

Забележка: Всички задължени лица по силата на Параграф 2, ал. 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ служители в Районен съд - Пазарджик са подали в срок декларации по чл. 35, ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕПОДАЛИ В СРОК ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВИД НА НЕПОДАДЕНАТА В СРОК ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация