C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 3 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 4 - вх.№ /дата

Елена Съловска

Съдебен деловодител

40/04.06.2018г.

1/17.05.2018г.

   

Карамфилка Бонджова

Съдебен статистик

35/01.06.2018г.

2/17.05.2018г.

   

Мариана Тинчева

Съдебен деловодител

19/31.05.2018г.

3/17.05.2018г.

   

Христинка Бизева

Човешки ресурси

13/31.05.2018г.

4/17.05.2018г.

35/29.05.2018г.

 

 

Росица Караджова

Съдебен секретар

18/31.05.2018г.

5/17.05.2018г.

   

Анна Божкова

Административен секретар

11/31.05.2018г.

6/18.05.2018г.

   

Мария Панчева

Съдебен деловодител

41/04.06.2018г.

7/18.05.2018г.

   

Радка Цинцарова

Съдебен деловодител

33/01.06.2018г.

8/18.05.2018г.

   

Огняна Фурнаджиева

Съдебен секретар

34/01.06.2018г.

9/18.05.2018г.

   

Соня Моллова

Съдебен секретар

43/05.06.2018г.

10/18.05.2018г.

   

Ива Чавдарова

Съдебен секретар

38/04.06.2018г.

11/18.05.2018г.

   

Елена Пенова

Съдебен секретар

49/06.06.2018г.

12/18.05.2018г.

   

Стоянка Матеева

Съдебен деловодител

51/08.06.2018г.

13/18.05.2018г.

   

Гинка Тахтакова

Съдебен деловодител

1/30.05.2018г.

14/18.05.2018г.

   

Иванка Панчева

Съдебен секретар

24/31.05.2018г.

15/18.05.2018г.

   

Десислава Буюклиева

Съдебен секретар

45/05.06.2018г.

16/18.05.2018г.

   

Цветанка Куленска

Съдебен деловодител

2/30.05.2018г.

17/21.05.2018г.

   

Цветелина Попова

Съдебен деловодител

20/31.05.2018г.

18/21.05.2018г.

   

Стоилка Гацева

Съдебен деловодител

5/30.05.2018г.

19/21.05.2018г.

   

Христина Велчева

Съдебен секретар

42/05.06.2018г.

20/21.05.2018г.

   

Стоянка Миладинова

Съдебен секретар

10/31.05.2018г.

21/21.05.2018г.

   

Росица Димитрова

Съдебен секретар

17/31.05.2018г.

54/15.11.2018г.

22/22.05.2018г.

   

Магдалена Чочева

Съдебен деловодител

44/04.06.2018г.

23/22.05.2018г.

   

Христина Димитрова

Съдебен деловодител

28/31.05.2018г.

24/22.05.2018г.

   

Станка Керемекчиева

Съдебен секретар

3/30.05.2018г.

25/23.05.2018г.

   

Албена Терзова

Съдебен деловодител

23/31.05.2018г.

26/23.05.2018г.

   

Светослав Илиев

Системен администратор

50/06.06.2018г.

27/23.05.2018г.

   

Десислава Чомпалова

Съдебен секретар

4/30.05.2018г.

28/25.05.2018г.

   

Лидия Михова

Главен счетоводител

14/31.05.2018г.

29/25.05.2018г.

   

Мария Кузева

Съдебен секретар

6/30.05.2018г.

30/28.05.2018г.

   

Величка Илиева

Съдебен деловодител - регистратура

37/01.06.2018г.

31/28.05.2018г.

   

Гинка Анчева

Съдебен деловодител - регистратура

36/01.06.2018г.

32/28.05.2018г.

   

Кристина Димитрова

Съдебен деловодител

32/01.06.2018г.

33/29.05.2018г.

   

Наталия Димитрова

Съдебен секретар

16/31.05.2018г.

34/29.05.2018г.

   

Боряна Грозданова

Съдебен деловодител

48/05.06.2018г.

36/29.05.2018г.

   

Йорданка Захариева

Съдебен архивар

46/05.06.2018г.

37/29.05.2018г.

   

Пенка Петракова

Съдебен секретар

47/05.06.2018г.

38/29.05.2018г.

   

Ивелина Фолева

Съдебен деловодител

7/30.05.2018г.

39/30.05.2018г.

   

Дияна Влъчкова

Съдебен деловодител

30/01.06.2018г.

40/30.05.2018г.

   

Таня Тодорова

Съдебен деловодител

29/01.06.2018г.

41/30.05.2018г.

   

Радка Иванова

Призовкар

22/31.05.2018г.

42/30.05.2018г.

   

Елена Стойчева

Призовкар

14.07.2020

43/30.05.2018г.

   

Младен Младенов

Призовкар

26/31.05.2018г.

44/30.05.2018г.

   

Димитрийка Котова

Призовкар

25/31.05.2018г.

45/30.05.2018г.

   

Галя Пильова

Съдебен деловодител

31/01.06.2018г.

46/30.05.2018г.

   

Емилия Йовчева

Счетоводител

12/31.05.2018г.

47/31.05.2018г.

   

Славка Пискова

Куриер-чистач

8/31.05.2018г.

     

Недка Узунова

Куриер-чистач

9/31.05.2018г.

     

Емилия Дамбарова

Касиер-счетоводител

15/31.05.2018г.

     

Георги Смиленов

Шофьор-домакин

27/31.05.2018г.

     

Славка Йорданова

Куриер-чистач

39/04.06.2018г.

     

Силвия Млеканова

Съдебен секретар

52/08.11.2018г.

49/21.11.2018г.

   

Петя Пецанова

Съдебен деловодител

53/13.11.2018г.

48/21.11.2018г.

   

Надя Близнакова

Съдебен деловодител

55/03.12.2018г.

1/02.01.2019г.

   

Мария  Вачкова- Колева

Съдебен секретар

 

09.07.2019

   

Мирослава Савова

Съдебен деловодител

 

02.09.2019

   

Мария  Пенчева

Съдебен деловодител

14.07.2020

12.12.2019

   

Марина Радева

Съдебен деловодител

14.07.2020

30.01.2020

   
Марияна Димитрова

Системен администратор

04.06.2020

29.06.2020

   
Елена Благова

Призовкар

14.07.2020

27.03.2020

   

Христина Топчиева

Съдебен деловодител

02.10.2020

21.10.2020

   

 

 

 

 

   

Забележка: Всички задължени лица по силата на Параграф 2, ал. 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ служители в Районен съд - Пазарджик са подали в срок декларации по чл. 35, ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕПОДАЛИ В СРОК ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВИД НА НЕПОДАДЕНАТА В СРОК ДЕКЛАРАЦИЯ

Гинка Тахтакова

Съдебен деловодител

чл. 35, ал.1, т. 2  вр. чл. 38, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация