C C C C A+ A A- X

Декларации по ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 3 - вх.№ /дата

ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 4 - вх.№ /дата

Елена Съловска

Съдебен деловодител

40/04.06.2018г.

1/17.05.2018г.

   

Карамфилка Бонджова

Съдебен статистик

35/01.06.2018г.

2/17.05.2018г.

   

Христинка Бизева

Човешки ресурси

13/31.05.2018г.

4/17.05.2018г.

 

 

Росица Караджова

Съдебен секретар

18/31.05.2018г.

5/17.05.2018г.

   

Анна Божкова

Административен секретар

11/31.05.2018г.

6/18.05.2018г.

   

Мария Панчева

Съдебен деловодител

41/04.06.2018г.

7/18.05.2018г.

   

Огняна Фурнаджиева

Съдебен секретар

34/01.06.2018г.

9/18.05.2018г.

   

Соня Моллова

Съдебен секретар

43/05.06.2018г.

10/18.05.2018г.

   

Ива Чавдарова

Съдебен секретар

38/04.06.2018г.

11/18.05.2018г.

   

Елена Пенова

Съдебен секретар

49/06.06.2018г.

12/18.05.2018г.

   

Стоянка Матеева

Съдебен деловодител

51/08.06.2018г.

13/18.05.2018г.

   

Иванка Панчева

Съдебен секретар

24/31.05.2018г.

15/18.05.2018г.

   

Десислава Буюклиева

Съдебен секретар

45/05.06.2018г.

16/18.05.2018г.

   

Цветанка Куленска

Съдебен деловодител

2/30.05.2018г.

17/21.05.2018г.

   

Цветелина Попова

Съдебен деловодител

20/31.05.2018г.

18/21.05.2018г.

   

Христина Велчева

Съдебен секретар

42/05.06.2018г.

20/21.05.2018г.

   

Стоянка Миладинова

Съдебен секретар

10/31.05.2018г.

21/21.05.2018г.

   

Христина Димитрова

Съдебен деловодител

28/31.05.2018г.

24/22.05.2018г.

   

Станка Керемекчиева

Съдебен секретар

3/30.05.2018г.

25/23.05.2018г.

   

Албена Терзова

Съдебен деловодител

23/31.05.2018г.

26/23.05.2018г.

   

Лидия Михова

Главен счетоводител

14/31.05.2018г.

29/25.05.2018г.

   

Мария Кузева

Съдебен секретар

6/30.05.2018г.

30/28.05.2018г.

   

Величка Илиева

Съдебен деловодител - регистратура

37/01.06.2018г.

31/28.05.2018г.

   

Гинка Анчева

Съдебен деловодител - регистратура

36/01.06.2018г.

32/28.05.2018г.

   

Наталия Димитрова

Съдебен секретар

16/31.05.2018г.

34/29.05.2018г.

   

Боряна Грозданова

Съдебен деловодител

48/05.06.2018г.

36/29.05.2018г.

   

Йорданка Захариева

Съдебен архивар

46/05.06.2018г.

37/29.05.2018г.

   

Пенка Петракова

Съдебен секретар

47/05.06.2018г.

38/29.05.2018г.

   

Ивелина Фолева

Съдебен деловодител

7/30.05.2018г.

39/30.05.2018г.

   

Дияна Влъчкова

Съдебен деловодител

30/01.06.2018г.

40/30.05.2018г.

   

Таня Тодорова

Съдебен деловодител

29/01.06.2018г.

41/30.05.2018г.

   

Радка Иванова

Призовкар

22/31.05.2018г.

42/30.05.2018г.

   

Елена Стойчева

Призовкар

14.07.2020

43/30.05.2018г.

   

Галя Пильова

Съдебен деловодител

31/01.06.2018г.

46/30.05.2018г.

   

Емилия Йовчева

Счетоводител

12/31.05.2018г.

47/31.05.2018г.

   

Славка Пискова

Куриер-чистач

8/31.05.2018г.

     

Недка Узунова

Куриер-чистач

9/31.05.2018г.

     

Георги Смиленов

Шофьор-домакин

27/31.05.2018г.

     

Славка Йорданова

Куриер-чистач

39/04.06.2018г.

     

Мирослава Савова

Съдебен деловодител

05.08.2019

02.09.2019

   

Мария  Пенчева

Съдебен деловодител

14.07.2020

12.12.2019

   

Марина Радева

Съдебен деловодител

14.07.2020

30.01.2020

   
Марияна Димитрова

Системен администратор

15.01.2021

29.06.2020

   
Елена Благова

Призовкар

14.07.2020

27.03.2020

   

Христина Топчиева

Съдебен деловодител

15.01.2021

21.10.2020

   

Десислава Лазарова

Съдебен деловодител

17.05.2021

11.01.2021

   

Ангел Гърев

Призовкар

10.09.2019

 

   

Радина Котова

Призовкар

10.09.2019

 

   

Надежда Попова

Съдебен деловодител

17.05.2021

11.01.2021

   

Катя Плачкова

Главен счетоводител

15.12.2020

21.01.2021

   

Георги Данчев

Системен администратор

4/01.02.2021

4/22.02.2021

   

Мая Владова

Съдебен деловодител

17.05.2021

 

   

Атанаска Въргова

Куриер-чистач

07.06.2021

 

   

Забележка: Всички задължени лица по силата на Параграф 2, ал. 1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ служители в Районен съд - Пазарджик са подали в срок декларации по чл. 35, ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ


СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕПОДАЛИ В СРОК ПРЕД РАЙОНЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ.1 ОТ ЗПКОНПИ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВИД НА НЕПОДАДЕНАТА В СРОК ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация