C C C C A+ A A- X

Съдебни преводачи

Съдебният преводач трябва да има ниво по съответния чужд език С1 или С2, съгласно Общата Европейска езикова рамка. Трябва да не бъде осъждан за престъпление от общ характер; да не е лишен от право да упражнява професия или дейност; да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт и да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако е чужд гражданин.
Дейността на преводачите в съдебното производство се основава на следните принципи: законност; процесуална независимост на преводача; добросъвестност, обективност, точност и пълнота на превода; поверителност и спазване на професионалната етика.
В окръжните и административните съдилища, както и в специализирания наказателен съд се поддържат регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи.
Съдебният преводач има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначен преводът, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на съдебен преводач, което удостоверява чрез представяне на карта на съдебен преводач.

НАРЕДБА № Н-1 ОТ 16.05.2014 Г. ЗА СЪДЕБНИТЕ ПРЕВОДАЧИ

 

С П И С Ъ К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК И

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПАЗАРДЖИК

/2024 г./

 

  1. Инж. Лили Славчева Нешева, гр. Пазарджик, ул.“Георги Райков“ №15, ет.3, тел. 0888 550362, образование – висше, професия-преводач на техническа литература – Удостоверение №198 – Висш химико-технически институт – Бургас, Сертификат за ниво по немски език – С1, съгласно Общата Европейска езикова рамка;
  2. Илка Иванова Енчева, гр. София, жк Красна поляна 1, бл. 11, вх. А, ет. 8, ап. 36, тел. 0889 332359, e-mail: ilkae@abv.bg, образование висше-магистър славянска филология, македонски, словенски, македонски, словенски, сръбски, хърватски език;
  3. Татяна Тодорова Начкова, гр. Пловдив, ул. Марин Дринов №5, ет.8, ап.32, тел. 0876070221, e-mail:office@arto.bg, образование – висше – магистър -английска филология – превод и бизнес комуникация, филолог преводач и специалист по бизнес комуникация;
  4. Асен Росенов Сираков, гр.Смолян, ул.“Васил Петлешков“ № 19, тел. 0884266556, e-mail: asko2040@abv.bg, образование – средно, Сертификат по английски език за напреднали – ниво 2 - С1, издаден от Кеймбидж юнивърсити прес & асесмънт;

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАТИВЕН СЪД

ГР. ПЛОВДИВ:

/МАГДАЛИНА ИВАНОВА/

………………………………….

 

АПЕЛАТИВЕН ПРОКУРОР НА

ГР. ПЛОВДИВ:

…………………………………

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД

ГР. ПАЗАРДЖИК:

/ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА/

……………………………….

 

ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА

ПРОКУРАТУРА -ПАЗАРДЖИК:

/АЛБЕНА КУЗМАНОВА/

………………………………….

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ГР. ПАЗАРДЖИК:

/ВЕСЕЛКА ЗЛАТЕВА/

………………………………….

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация