C C C C A+ A A- X

Свидетелство за съдимост

 


 

          Бюро „Съдимост“ издава свидетелства за съдимост на лица въз основа представени от тях документ за внесена държавна такса по сметка на Районен съд - Пазарджик и лична карта.

          Заявленията за издаване на свидетелства за съдимост се генерират на място от служител в Бюро „Съдимост“ и се представят на лицата за вписване на допълнителна информация и подпис.

          Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, лицето, което иска свидетелството, посочва в заявлението трите си имена и адрес за кореспонденция. Данните относно родствената връзка се проверяват служебно от служител в Бюро „Съдимост“.

          Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат или сестра, лицето, което иска свидетелството, посочва в заявлението трите си имена, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица – изрично нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълните имена на упълномощителя, изписани на кирилица и на латиница в реда, посочен в документ за самоличност. Заявлението може да се подаде и от адвокат по силата на пълномощно по чл. 33 от ГПК в обикновена писмена форма.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация