C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ 

Утвърден с решение на СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ИЗПЪЛНЯВАЩА ФУНКЦИИТЕ НА ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, СЪГЛАСНО § 23, АЛ. 2 ОТ ПЗР НА ЗИД НА КРБ ( обн. ДВ, бр. 106/22.12.2023 г.) по протокол № 9/07.03.2024г.

 

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

 

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ 

Утвърден бюджет за 2024г.

Разходи общо

4 837 749

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

3 261 458

Други възнаграждения и плащания за персонала

458 356

Осигурителни вноски

914 620

Издръжка

167 815

Други текущи трансфери за домакинства

0

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

0

Платени данъци,такси и адм.санкции

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

35 500

Придобиване на НДА

0

               


БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 22/17.08.2023г.

БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2023г.

Разходи общо

4 106 739

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

2 694 500

Други възнаграждения и плащания за персонала

415 418

Осигурителни вноски

817 303

Издръжка

150 263

Други текущи трансфери за домакинства

0

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

0

Платени данъци,такси и адм.санкции

300

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

28 955

Придобиване на НДА

0

 


БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на ВСС по протокол № 11/31.03.2022г.

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2022г.

Разходи общо

3 543 325

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

2 334 882

Други възнаграждения и плащания за персонала

332 838

Осигурителни вноски

674 724

Издръжка

144 581

Други текущи трансфери за домакинства

0

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

0

Платени данъци,такси и адм.санкции

300

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

56 000

Придобиване на НДА

0


Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/04.02.2021 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2021г.

Разходи общо

3 167 248

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

2 123 053

Други възнаграждения и плащания за персонала

252 508

Осигурителни вноски

582 230

Издръжка

209 217

Платени данъци,такси и адм.санкции

240

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0


Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2020г.

Разходи общо

2 860 435

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

1 853 914

Други възнаграждения и плащания за персонала

258 177

Осигурителни вноски

556 174

Издръжка

191 910

Платени данъци,такси и адм.санкции

260

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация