C C C C A+ A A- X

Бюджет

БЮДЖЕТ

Утвърден с решение на ВСС по протокол № 11/31.03.2022г.

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2022г.

Разходи общо

3 543 325

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

2 334 882

Други възнаграждения и плащания за персонала

332 838

Осигурителни вноски

674 724

Издръжка

144 581

Други текущи трансфери за домакинства

0

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

0

Платени данъци,такси и адм.санкции

300

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

56 000

Придобиване на НДА

0


Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/04.02.2021 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2021г.

Разходи общо

3 167 248

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

2 123 053

Други възнаграждения и плащания за персонала

252 508

Осигурителни вноски

582 230

Издръжка

209 217

Платени данъци,такси и адм.санкции

240

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0


Утвърден с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

РС Пазарджик

ПОКАЗАТЕЛИ

Утвърден бюджет за 2020г.

Разходи общо

2 860 435

В т.ч.

 

Заплати и възнаграждения за персонала

1 853 914

Други възнаграждения и плащания за персонала

258 177

Осигурителни вноски

556 174

Издръжка

191 910

Платени данъци,такси и адм.санкции

260

Разходи за членски внос

0

Други текущи трансфери за домакинства

0

Капиталови разходи

0

Основен ремонт на ДМА

0

Придобиване на ДМА

0

Придобиване на НДА

0

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация