C C C C A+ A A- X

Съдебни заседатели

  • Съдебните заседатели са представители на обществеността в съдебната зала. Съдебният заседател не е съдия, но е равностоен член на състава, разглеждащ и решаващ делата.
  • Съдебните заседатели имат равен глас със съдията и може да застанат на различно от него становище при определянето на крайният съдебен акт. Ако съдията не е съгласен с тях, се изготвя "особено мнение" в мотивите по акта.
  • Съдебните заседатели се назначават по предложение на общинските съвети, като за районните съдилища те се одобряват от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд.
  • Мандатът на съдебните заседатели е пет години. Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото продължи и след този срок.
  • За времето, през което изпълняват задълженията си по този закон, съдебните заседатели се смятат в служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж.
  • Съдебните заседатели полагат клетвата пред общото събрание на съдиите в съответния съд.

 

 

Списък на съдебните заседатели от Общински съвет гр.Пазарджик (2015-2020г.)

1.Янка Александрова Коева
2.Цветанка Благоева Илиева
3.Стоянка Илиева Маркова
4.Стоян Василев Вълчев
5.Снежана Стайкова Димитрова
6.Росен Николов Антов
7.Николета Людмилова Благова
8.Николай Янков Щерев
9.Николай Василев Василев
10.Мина Иванова Пунтева
11.Мария Димитрова Пашева
12.Мария Цветанова Колева
13.Мария Минкова Милева
14.Мария Иванова Тодорова – Митова
15.Мария Ангелова Пъпанова
16.Мария Николова Герова
17.Мария Ангелова Грозданова
18.Красимира Георгиева Гаджева
19.Катюша Тодорова Проданова
20.Йорданка Стоичкова Тодорова
21.Йордан Славеев Цольов
22.Йорданка Василева Стоянова
23.Иванка Манолова Баракова
24.Иванка Атанасова Михайлова
25.Живко Стефанов Митрев
26.Елена Димитрова Джевелекова
27.Димитър Георгиев Георгиев
28.Димитрия Иванова Димитрова
29.Гинче Тодорова Петкова
30.Гергана Георгиева Попова
31.Делчо Иванов Делибашев
32.Георги Димитров Георгиев
33.Валентин Йорданов Кръстев
34.Антоанета Сотирова Добрева
35.Анета Петрова Яначкова
36.Анка Георгиева Шкретова
37.Веселина Господинова Милкова

 

Наръчник на съдебния заседател

Наредба № 7 от 28.09.2017г.за съдебните заседатели Практическо помагало на съдебния заседател

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация