C C C C A+ A A- X

Ръководство

Председател

Работно време

  • Приемно време:
  • Всяка сряда от месеца от 15:00 до 16:00 часа, след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Няма да бъдат приемани лица, които имат висящи дела.
  • Писмените заявления се подават в стая № 6 - регистатура.

Функции на председателя:
Председателят на районния съд осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява. Изготвя годишен доклад за дейността на съда и го изпраща на Висшия съдебен съвет. В края на всяко шестмесечие председателят подготвя и предоставя на инспектората при Министерството на правосъдието информация за образуването и движението на преписките и делата на съдиите, съдия-изпълнителите и съдиите по вписванията. Той разпределя работата между съдиите и участва в съдебни заседания. Председателят назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби

Христо Георгиев

Административен ръководител - Председател на Районен съд - Пазарджик

Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3

rcourt-pz@rcourt-pz.info

Зам.председател

Функции на зам.-председателя:
  Подпомага административния ръководител при осъществяване на дейността му и го замества в случай на отсъствие. 

Таня Петкова

Заместник административен ръководител - заместник председател на Районен съд -Пазарджик

Пазарджик, ул. "Хан Крум" №3

rcourt-pz@rcourt-pz.info

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация