C C C C A+ A A- X

Издаване на свидетелства за съдимост

Дата на публикуване 1 април 2020 Последна редакция 17 април 2020 Новини Отпечатай

                         ЗАПОВЕД № 296/01.04.2020г.                                            

На основание чл.80 от ЗСВ и с обявеното извънредно положение в Република България и решение на Съдийска колегия Съдийска на Висш съдебен съвет от 31.03.2020г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

         До отмяна на обявеното извънредно положение в Република България издаването на свидетелства за съдимост от Районен съд - Пазарджик да се извършва по следния ред:

  1. Заявления за издаване на свидетелства за съдимост се подават всеки работен ден от 09.00ч. до 10.30ч. в Информационен център на Съдебна палата - гр.Пазарджик /партерен етаж/.
  2. Заявлението се подава лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.
  3. Непосредствено след входа на Съдебната палата - гр.Пазарджик, в ляво, са поставени бюро, стол и бланки на заявление за издаване на свидетелство за съдимост, както и попълнен примерен образец. Бланки на заявление за издаване на свидетелство за съдимост са качени и на сайта на Районен съд - Пазарджик.

         Контролът на достъпа до фоайето на Съдебната палата - гр.Пазарджик се осъществява от служители на ОЗ"Охрана". Допуска се по едно лице да попълва заявление.

  1. Попълненото заявление, документът за внесена държавна такса /в банка или друга платежна институция/, както и личната карта на лицето, се предоставят от същото на служителя в Информационния център, който извършва необходимата за нуждите на услугата проверка и коректността на нанесените данни, след което връща личната карта на лицето. При необходимост лицето прави корекция в заявлението.

         Подадените за деня заявления незабавно се предават от служителя в Информационния център на служителя в Бюро "Съдимост", който след обработката им и издаването на свидетелствата за съдимост връща последните на служителя в Информационния център.

         Контролът на достъпа до Информационния център се осъществява от служители на ОЗ"Охрана". До гишето се допуска по едно лице.

  1. Свидетелства за съдимост се получават всеки работен ден от 13.30ч. до 14.30ч. в Информационен център на Съдебна палата - гр.Пазарджик - лично или от друго лице.
  1. Когато лицето, заявило издаване на свидетелство за съдимост, е родено в друго населено място, различно от населените места в общините Пазарджик, Белово, Септември и Лесичово, получава свидетелството си за съдимост на следващия работен ден след подаване на заявлението.
  2. Лицата, които са осъждани, получават свидетелството си за съдимост на следващия работен ден след подаване на заявлението. При необходимост от извършване на допълнителни справки и евентуално последвало забавяне изготвянето на свидетелството за съдимост, лицето ще бъде своевременно уведомено на посочения в заявлението телефон.
  3. Лицата, които ще бъдат допускани в Съдебна палата - гр.Пазарджик във връзка с издаване на свидетелства за съдимост, следва да носят предпазни маски и ръкавици.

         Копие от заповедта да се сведе до знанието на всички съдии от наказателно отделение, на съдебните секретари, на Бюро „Съдимост“, на системния администратор, на ОЗ „Охрана“- Пазарджик.

         Копие от заповедта да се постави на видно място на входа на Съдебната палата - гр. Пазарджик, на Информационния център и да се публикува на интернет страницата на Районен съд - Пазарджик.

 

 

                          АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -

                                      ПАЗАРДЖИК:     /п/

                                                                    /Веселка Златева/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация