C C C C A+ A A- X

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА И ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

Дата на публикуване 10 април 2023 Последна редакция 7 декември 2023 Новини Отпечатай

С решение по Протокол № 9/06.04.2023г. т.23 на Пленума на Висшия съдебен съвет се отменят Правилата за достъп до електронни съдебни дела в едно с образците - заявления за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). 

  Заявления за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения се подават директно чрез ЕПЕП - файлове(заявления) не се прикачват!

  На https://ecase.justice.bg има Ръководство | Видео уроци  с указания за работа в ЕПЕП.


КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 6 АПРИЛ 2023 г.
***
23. ОТНОСНО: Отмяна на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България /приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/25.02.2016 г., изм. и доп. с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/22.07.2021 г./ ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
23.1. ОТМЕНЯ Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България /приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/25.02.2016 г., изм. и доп. с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/22.07.2021г. 
23.2. Указва на потребителите на Единния портал за електронно правосъдие да използват Ръководството на потребителя, публикувано на сайта на Висшия съдебен съвет.

***

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация