C C C C A+ A A- X

Необходими документи

Съгласно Наредба №2 от 29.06.2015г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, чл.10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Пазарджик:

 • Лична карта – копие;
 • Заявление;
 • Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
 • Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
 • Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
 • Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
 • Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
 • Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
 • Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./


Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация